Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

Könyvtárunk a Szent István Egyetem Budai Campusa hallgatóinak és oktatóinak nyújt támogatást az oktatáshoz az élelmiszertudomány, a kertészettudomány és a tájépítészet szakterületén. E három tudományágat tekintve nyilvános szakkönyvtárként is működünk.

Elérhetőség

Könyvtár

Cím: 1118 Budapest, Szüret u. 2-18.
Telefon: 06 1 305-7580, 06 1 305-7583

Levéltár

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 44.
Telefon: 06 1 305 7109
 

 

Szolgáltatásaink

Helyben olvasás a 76 férőhelyes olvasóteremben.

Csak helyben használható dokumentumok:

 • hírlapok, folyóiratok,
 • kézikönyvek, szótárak, lexikonok,
 • szakdolgozatok, diplomamunkák, disszertációk,
 • muzeális értékű dokumentumok.

Kölcsönzés az olvasóterem és a zárt raktár kölcsönözhető jegyzetei, tankönyvei, szakkönyvei köréből. Bővebb tájékoztatás a honlapon.

Könyvtárközi kölcsönzés, azaz dokumentum átkérése/küldése más hazai és külföldi könyvtárak szakirodalmából eredetiben vagy másolatban.

WI-FI használat biztosított az egyetemi polgárok részére az egész épületben. Beállítási információk.

Számítógép használat a 14 számítógépes gépteremben és a 32 számítógépes Neptun-teremben. A számítógépek használatára a beiratkozott vagy napijegyet váltott felhasználók jogosultak.

Nyomtatás és szkennelés a könyvtárosok segítségével vehető igénybe.

Felhasználóképzés a BSc-s és MSc-s specializációs hallgatóknak csoportosan. Egyéni és csoportos szakdolgozat konzultáció is igényelhető.

Tájékoztatás és információszolgáltatás igény szerint az olvasószolgálat munkatársainál és a honlapon keresztül.

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) - az oktatói, kutatói publikációk kereséséhez és feltöltéséhez nyújtott támogatás az akadémiai elektronikus gyűjteményben.

Digitalizált tartalmak szolgáltatása helyi hálózaton keresztül - Borászati Lapok, A Kert, Kertészeti Lapok, Kertészeti Szemle, 4D stb.

Katalógus: Weboldalunkon érhető el a könyvtár online katalógusa. Az online katalógus felületén lehetőség van olvasói belépésre a saját kölcsönzések megtekintéséhez, hosszabbításhoz, előjegyzéshez.

 
Díjak
Regisztrációs díj hallgatóknak: 2.000 Ft
Beiratkozási alapdíj: 4.000 Ft
Más felsőoktatási intézmény hallgatóinak éves tagsági díja: 3.000 Ft
Napijegy: 500 Ft

A szolgáltatások aktuális díjszabása a kölcsönző pultnál és a honlapon egyaránt megtalálható.

 

Nyitvatartás

A Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő, szerda: 08.00-17.00
Kedd, csütörtök: 08.00-18.00
Péntek: 08.00-15.00
Szombat: 09.00-12.00

A Levéltár kutatási időpontjai

Hétfő: 09.00-12.00
Csütörtök: 09.00-11.00
Péntek: 09.00-12.00

 

Szakirodalom-keresés

Egyetemi hálózatba kötött gépekről elérhető szolgáltatások:

 • Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) Nemzeti Program, nemzetközi és magyar adatbázisok szolgáltatása:
 • Akadémiai Kiadó folyóiratcikk adatbázisa
 • EBSCO
 • CAB - kertészettudományi adatbázis
 • FSTA – élelmiszertudományi adatbázis
 • WEB of Science
 • ScienceDirect
 • SpringerLink

Szabadon elérhető internetes keresők és források:

Nemzetközi szervezetek honlapjai:

Egyetemi repozitóriumok: