Beiratkozás/bejelentkezés és tantárgyfelvétel

Legfontosabb tudnivalók:

 • A hallgató az első félévét beiratkozással (beiratkozási lap, valamint önköltséges hallgatóknak képzési szerződés kitöltése) kezdi. A további félévekre kizárólag a Neptunon szükséges bejelentkezni és a tárgyakat felvenni.
 • A félévre történő bejelentkezés passzív félév teljesítésének szándéka esetén is kötelező.
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján csak akkor kezdheti tanulmányait passzív félévvel a hallgató, ha a betegség vagy egyéb váratlan, előre nem látható indok (baleset, haláleset, hosszú kórházi kezelés) miatt nem tudna aktív félévre beiratkozni. Az ezzel kapcsolatos kérvényt a Kar oktatási dékánhelyetteséhez címezve a Tanulmányi Osztályon kell benyújtani, lehetőleg a beiratkozással egyidejűleg.

A Neptunon történő bejelentkezés menete:

A hallgatók félévi (aktív vagy passzív) státuszukról a 2019/20. tanév őszi féléve esetében 2019. szeptember 2-6. között kötelesek nyilatkozni!

Tárgyfelvételi időszak: 2019. szeptember 2–15.

Aktív félévet teljesítő hallgatók teendői a Neptunon:

1. lépés: a félév aktiválása: Ügyintézés - Beiratkozás menüponton
2. lépés: tárgyfelvétel: Tárgyak - Tárgyfelvétel menüponton

1. lépés: a félév aktiválása

 • A felvett hallgató a Neptun rendszerbe a felvételi határozat mellékletében vagy az e-mail üzenet formájában kiküldött levélben szereplő Neptun azonosítóval (kóddal) tud belépni. A kezdeti jelszó az Ne előtagból és a születési dátuma nyolc karakteréből áll (pl. aki 1984. május 6.-án született az Ne19840506 számsort használhatja első belépéshez jelszónak).
 • A jelszót az első belépés alkalmával meg kell változtatni („Saját adatok” →„Beállítások” és „Jelszó változtatása”). Amennyiben Ön korábban a Szent István Egyetem vagy jogelődjei hallgatója volt, Neptun azonosítója és jelszava megegyezik a korábbi képzése során használttal.
 • Ahhoz, hogy az első féléves tárgyait fel tudja venni, először elektronikus úton be kell iratkoznia a képzésre. A Neptunban történő beiratkozás nem helyettesíti az intézménybe történő beiratkozáskor (hallgatói jogviszony létesítésekor) kitöltendő beiratkozási lapot.
 • A regisztrációhoz kattintson az „Ügyintézés” → "Beiratkozás/Bejelentkezés" menüpontra. Ekkor a felugró ablakban nyilatkoznia szükséges arról, hogy "Aktív" vagy "Passzív" státusszal szeretne regisztrálni (az aktív státusz választásával tudja megkezdeni a tanulmányait). A megfelelő kiválasztása után a "Nyilatkozom" gombot kell megnyomni.

2. lépés: tárgyfelvétel

 • A „Tárgyak” → „Tárgyfelvétel” menüpontra kattintás után a féléves sorban a legördülő listából ki kell választania a 2019/2020/1 félévet, valamint a képzése mintatantervét. Ezután jelölje ki a Mintatanterv tárgyai-t, valamint a Csak a meghirdetett tárgyak opciót, majd kattintson a Tárgyak listázására. Ezután rendezze növekvő sorrendbe a tárgyakat az ajánlott félév szerint.
 • Az első félév bármely tárgyának nevére kattintva megjelenik a „Tárgy adatai” ablak, melynek első füle a tárgyhoz a félévre kiírt kurzusokat tartalmazza. Amennyiben egy tárgyból elméleti és gyakorlati kurzust is lát kiírva (a tárgy elméleti és gyakorlati órákból áll), mindkét kurzustípusból a kurzus mellett található jelölőnégyzet kipipálásával fel kell vennie egyet.
 • Amely tantárgyból terepgyakorlat is van, akkor terepgyakorlati kurzus felvétele is szükséges.
 • Valószínűleg fog találkozni vizsgakurzussal is a kurzuslistában, ezt a típusú kurzust akkor veheti fel, ha már rendelkezik aláírással a tárgyból (felsőbb éves hallgatóknak).
 • Amennyiben egy kurzus betelt, akkor arra nem tud feljelentkezni, helyette másikat kell választania.
 • Miután felvette a szükséges kurzusokat a tárgyból, nyomja meg a Mentés gombot és jöhet a következő tárgy felvétele.
 • A tárgyfelvétel előtt célszerű felkeresni a képzése szerinti kar honlapját (https://etk.szie.hu, https://kertk.szie.hu, https://tajk.szie.hu), ahol megtalálja az egyes képzéseket és azok mintatantervét.
 • A honlapon a képzése tantervében láthatja, hogy az adott tárgy milyen típusú órákból áll (pl. elmélet vagy elmélet + gyakorlat vagy gyakorlat). Az egyes kurzusok felvétele során célszerű felírnia az órarendi információkat, hogy a kurzusok ütközését elkerülje. A tárgyai felvétele után a „Tanulmányok” → „Órarend” menüpont alatt tekintse át az órarendjét, hogy nincs-e benne ütközés. Amennyiben ütközést észlel, akkor valamelyik tárgyból válasszon más kurzust.

Az önköltségi díj befizetési határideje a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. szeptember 6. Ha az önköltség megadott határidőig nem kerül befizetésre, a határidő lejárta után késedelmi díj kerül kiírásra (2500.-Ft/hét). Lejárt fizetési tétel esetén nem lehetséges a tárgyfelvétel.

Fontosabb félévkezdéssel kapcsolatos linkek: