Gólyáknak

Kedves Elsőéves Hallgatónk!

Gratulálunk ahhoz, hogy 2019. szeptemberétől a Szent István Egyetem Budai Campusának hallgatói között üdvözölhetjük!

A LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

 • A beiratkozás menetéről a Budai Campus Tanulmányi Osztályától e-mailben és/vagy postai levélben fog értesítést kapni.
 • A levél tartalmazni fogja Neptun azonosítóját és a belépéshez szükséges jelszót.
 • A hallgatói jogviszony a beiratkozással jön létre, ezért a beiratkozáson a részvétel kötelező!
 • Hallgatói jogviszony igazolás kérése első alkalommal a beiratkozást követő első hallgatói félfogadási napon, a Tanulmányi Osztály nyitvatartási idejében lehetséges.
 • Amennyiben a beiratkozáson nem tud részt venni, más személy is eljárhat az Ön nevében a honlapon található „Meghatalmazás minta” bemutatásával. Ebben az esetben a meghatalmazottnak kell magával hoznia a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat.
 • A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény és az Egyetem Tanulmányi- és Vizsgaszabályzata alapján csak akkor kezdheti tanulmányait passzív félévvel a hallgató, ha a betegség vagy egyéb váratlan, előre nem látható indok (baleset, haláleset, hosszú kórházi kezelés) miatt nem tudna aktív félévre beiratkozni. Az ezzel kapcsolatos kérvényt a Kar oktatási dékánhelyettesének kell benyújtani.
 • Kollégiumi férőhelyre a Neptun rendszeren keresztül lehet pályázni legkésőbb 2019. ……………………..- ig

BEIRATKOZÁS

ÉLELMISZERTUDOMÁNYI KAR

Dátum/helyszín Időpont Képzés
2019. szeptember 3. Díszterem 9.30-10.00: regisztráció
10-00-11.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
alapképzések nappali és levelező munkarendben
2019. szeptember 5. K.3. előadó 9.30-10.00: regisztráció
10.00-11.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
mesterképzések levelező munkarendben
2019. szeptember 6. Kisvárda 10.00 óra: ünnepi tanévnyitó, beiratkozás és tanulmányi tájékoztató Élelmiszermérnöki alapképzési szak Kisvárda képzési hely, levelező munkarend

KERTÉSZETTUDOMÁNYI KAR

Dátum/helyszín Időpont Képzések
2019. szeptember 4. Díszterem 9.30-10.00: regisztráció
10.00-11.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
alapképzések nappali és levelező munkarendben (Budapest képzési hely)
2019. szeptember 5. K.2. előadó 9.30-10.00: regisztráció
10.00-11.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
mesterképzések nappali és levelező munkarendben (Budapest képzési hely)
2019. szeptember 9. 13.45-14.00: regisztráció
14.00-15.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
alapképzések levelező munkarendben (Beregszás, Révkomárom, Zenta képzési helyek)
2019. szeptember 16. 9.45-10.00: regisztráció
10.00-11.30: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató
szakirányú továbbképzések, levelező munkarend (Budapest, Csíkszereda, Szarvas képzési helyek)

TÁJÉPÍTÉSZETI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI KAR

Dátum/helyszín Időpont Képzés
2019. szeptember 9. Díszterem

IDŐPONTVÁLTOZÁS!
8.30-9.30: Testnevelés tájékoztató a Tornacsarnokban
9.30-10.00: regisztráció (Díszterem)
10.00-12.00: beiratkozás és tanulmányi tájékoztató (Díszterem)

alapképzés nappali munkarendben

A BEIRATKOZÁSRA A KÖVETKEZŐ DOKUMENTUMOKAT MINDENKÉPPENHOZZA MAGÁVAL:

 • személyazonosító igazolvány és lakcímkártya;
 • TAJ kártya;
 • adóazonosító jel igazolására szolgáló kártya (amennyiben nem rendelkezik adóazonosító jel igazolására szolgáló kártyával, gondoskodjon a beiratkozás napjáig történő megszerzéséről, mert enélkül semmilyen ösztöndíjhoz, támogatáshoz nem juthat hozzá, adóazonosító jelre akkor is szüksége lesz, ha Ön önköltséges hallgató);
 • bankszámlaszám;
 • eredeti érettségi bizonyítvány + 1 db másolat (amennyiben 2006 előtt érettségizett);
 • mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, valamint ha alapképzésben oklevél alapján történt pontszámítás: eredeti oklevél + 1 db másolat (magyar és angol nyelvű oldal együttesen);
 • eredeti nyelvvizsga bizonyítvány (amennyiben 2003 előtt tett nyelvvizsgát) vagy a nyelvvizsgával egyenértékű okirat + 1 db másolat;
 • minden olyan eredeti okirat, amely alapján a felvételi eljárás során pontszámítás történt + 1 db másolat;
 • 1 db igazolványkép, hátoldalán vezetéknév + keresztnév megjelölésével;
 • kék színű toll;
 • kemény fedelű mappa, amelyen jegyzetelni tud.

TANÉVKEZDÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK A KARI HONLAPOKON:

Élelmiszertudományi Kar

Kertészettudományi Kar

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

KÖZVETLENÜL ELÉRHETŐ OLDALAK: