Határidők a félév során

Az alábbiakban a félévvel kapcsolatos legfontosabb határidő típusokat soroljuk fel a konkrét határidők megjelölése nélkül. A konkrét határidőket minden tanévre és félévre a tanév időbeosztása jelöli ki, így minden esetben javasoljuk tanulmányozni a kara vagy képzése tanévi időbeosztását.

Beiratkozás és bejelentkezés: minden esetben a félév első hetét jelenti (általában szeptember első hete és február első hete)

Tantárgyfelvételi és leadási időszak: minden esetben a félév első két hetét jelenti (általában szeptember első két hete és február első két hete)

Késedelmes tantárgyfelvételi és leadási időszak: minden esetben a félév 3. hetétől a 6. hétig terjedő időszakot jelenti, összeségében minden félévben négy hétig tart.

Szorgalmi időszak: a félév második hetétől a vizsgaidőszakig terjedő időszakot jelöli, általában 12-14 hét. A szorgalmi időszakba beletartoznak a tantermi oktatás mellett a terepgyakorlati napok/hetek is.

Vizsgaidőszak: a szorgalmi időszakot követi, őszi félévben általában december közepétől január végéig, tavaszi félévben május közepétől június közepéig tart. A vizsgaidőszak általában 5 hét.

Vizsgajelentkezési időszak: a vizsgaidőszak kezdete előtt két héttel, még a szorgalmi időszakban megnyílik a vizsgajelentkezés lehetősége a Neptunon.

Záróvizsga jelentkezés: a záróvizsgázni szándékozó hallgatóknak a Neptunon keresztül kell a záróvizsgára jelentkezniük. A konkrét határidőt a tanév időbeosztása jelöli ki.

Szakdolgozat/diplomamunka leadás határideje: a záróvizsgázó hallgatóknak a tanév időbeosztásában meghatározott határidőig kell elkészíteniük és leadniuk a szakdolgozatukat/diplomamunkájukat.

Záróvizsga időszak: azon időszakot jelöli, melyre a félévben a záróvizsgák egyes részei megszervezésre kerülnek. A záróvizsga időszak kezdő és végnapját a tanév időbeosztása tartalmazza.

Kifogásbejelentési időszak: a vizsgaidőszak követő két hét, melyben a hallgatók a Neptunon bejegyzett eredményeik ellen vagy azok hiánya miatt a Neptunon keresztül kifogásbejelentési kérelemmel élhetnek.

A tanév időbeosztása a képzésért felelős kar honlapján érhető el az alábbi oldalakon:

Élelmiszertudományi Kar

Kertészettudományi Kar

Tájépítészeti és Településtervezési Kar