A Budai Campus hallgatói a MÉSZ-MÉK díjazottjai között

A Budai Campus hallgatói a MÉSZ-MÉK díjazottjai között

magyar

A MÉK Terület- és Településrendezési Tagozat Diplomadíját Lakner Lóránd László a Szent István Egyetem, Tájépítészeti és Településtervezési Kar, Településépítészeti Tanszékének hallgatója nyerte el a Bp. III. ker., Óbuda Magyar Textilfestőgyár és környezetének átépítési terve című munkájával. A hallgató konzulense Valkai Csaba egyetemi adjunktus volt.

A diplomázó bátran nyúlt Budapest III. kerületének egyik barnamezős fejlesztési területe, az Óbudai-sziget és a Kaszásdűlői lakótelep között elhelyezkedő terület átépítési javaslatának kidolgozásához. A tervezési területet felöleli az egykori Óbudai Textilfestőgyár hasznosításra váró iparterületét, a tőle délre található rehabilitációra érett lakóterület, valamint a tőle északra elhelyezkedő óriási bevásárló csarnokot és környezetét. A diploma dicséretes és erőteljes munkarésze a vizsgálati rész, melyben nagy alapossággal és sok szempontból méri fel és ismerteti a kialakult állapotokat. A különböző időpontokban-egymástól függetlenül-kialakult heterogénfunkciójú területek jelenleg mozaikos jellegét megszüntetve a diplomaterv egységes és nagyvonalú koncepcióval a környezethez illeszkedő városszerkezeti egységet hoz létre. Felismerve a térség területi értékét, - a meglévő és megőrzendő építészeti elemek integrálásával-a terv a jelenleg alulhasznosított területek intenzívfejlesztésére tesz javaslatot. Fejlesztési elképzelései a környezeti kapcsolatokat is figyelembe vevő komplex rendszert képeznek, különös tekintettel a térség javasolt gyalogosforgalmi, ill. tömegközlekedési hálózatára. A javaslati részek nem minden esetben érik el a vizsgálati munkarészek színvonalát, de több megfontolásra alkalmas javaslatot mutat be, melyek élővé tehetik, az új megkonstruál városi szövetet. Érdekes és akár társadalmi vitákat is gerjeszthető azon javaslata, mely a területen meglévő hipermarkettel kapcsolatos. Az óriási csarnokot körülépítéssel olyan új helyzetbe teszi, amely kiterjeszthető akár a kereskedelem jövőbeni városalakító szerepével kapcsolatos dilemmákra. Hol és hogyan kell működnie a városban a kiskereskedelem azon részének, ami a legnagyobb forgalmat produkálja? Bizonyos, hogy a jövőben komolyan foglalkozni kell ezzel a kérdéssel.

A MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat tagozati dicséretében részesült Tahi-Tóth Orsolya a Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékének hallgatója a Nagymaros Zöld infrastruktúra fejlesztése, a Települési arculati kézikönyv bővítése című munkájáért. A hallgató konzulensei Dr. Sallay Ágnes egyetemi docens, valamint Dr. Csemez Attila egyetemi tanár.

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel ebben az évben készültek el, illetve készülnek el a településképi arculati kézikönyvek, amelyek készítésére vonatkozó tartalmi irányelvek nem nyújtanak kielégítő iránymutatást a táji sajátosságok, a tájhasználati- illetve a tájképi értékek vizsgálatára, az épített és a táji elemek harmóniájának értékelésére. Ezért van kiemelkedő jelentősége annak, hogy Tahi-Tóth Orsolya a Dunakanyar kiemelt részén Nagymaros vonatkozásában fogalmaz meg számos részletre kiterjedő javaslatot a táj fejlesztésére a tájhasználati konfliktusok mérséklésére. Javaslatai nemcsak a települési arculati kézikönyv kiegészítése során, de a tájvédelmi, illetve a turisztikai fejlesztési javaslatok megfogalmazása során is hasznosítható. A diplomaterv úgy nyelvezetében, mint grafikai kidolgozottságában magas színvonalú, igényes munka.

A MÉK Táj- és kertépítészeti Tagozat Diplomadíját kapta Kelemen Edmond István a Szent István Egyetem, Tájépítészeti- és Településtervezési Kar, Kert- és Szabadtértervezési Tanszékének hallgatója a Budapest, Kelenföld Duna Part szabadtér építészeti terve című munkájáért. A hallgató konzulense Almási Balázs DLA, PhD egyetemi docens.

A diplomaterv témaválasztása aktuális, mivel a főváros kiemelt fejlesztés előtt álló Duna menti területét vizsgálva fogalmaz meg a továbbtervezés során is megfontolásra érdemes értékes javaslatokat. Analízise alapos, mindenre kiterjedő és szintetizáló. Magas szakmai színvonalon megfogalmazott Javaslataival úgy teremt új értéket, hogy maximálisan figyelemmel van a meglévő potenciálokra. A terv jól ötvözi az épített és a természeti elemeket, harmóniát teremtve közöttük. A diplomaterv a térségi összefüggésektől a tájépítészeti beavatkozások részletmegoldásáig végig gondolt. A javaslatok között külön figyelemre méltó az a társulásmentő kísérlet, amely egy sztyeppréti társulás visszaállítására vonatkozik.
 
Gratulálunk Hallgatóinknak és Konzulenseiknek! 
 
Forrás: http://epiteszforum.hu/ok-az-idei-diplomadijasok
A borítóképen Lakner Lóránd László diplomaterve látható. (Forrás: http://epiteszforum.hu/elheto-varos-a-gyarkemenyek-tengelyeben)