Kérelmezés és kérvénykezelés rendje

A Budai Campuson a hallgatók által benyújtható kérelmek csaknem mindegyikének a kezelése a Neptun rendszeren keresztül történiik, tehát a hallgatók a kérelmüket a Neptun rendszeren keresztül adhatják be és a kérelemmel kapcsolatos döntésről is a Neptunon keresztül történik tájékoztatás. A beérkező kérelmeket – függetlenül a beérkezés módjától – főszabályként 8 napon belül kell elbírálni és a hallgatót tájékoztatni a döntésről. Az Egyetem adott kérelem elbírálását felfüggesztheti, amennyiben a kérelem típushoz különeljárási díj megfizetése kötelező és a hallgató nem fizette meg a különeljárási díjat.

A Neptunon keresztül benyújtható kérelmek:

Késedelmes aktiválás: az Oktatási Igazgatóság Neptun Osztálya által központilag kezelt kérelem, a félév statisztikai határnapját megelőző napig (október 14., március 14.) nyújtható be;

Késedelmes passziválás: az Oktatási Igazgatóság Neptun Osztálya által központilag kezelt kérelem, a félév statisztikai határnapját megelőző napig (október 14., március 14.) nyújtható be;

Késedelmes tantárgyfelvétel: a Neptunon a Tanulmányok - Mintatanterv menüpont felöl indítható a kérvény. A kérvény indításához a tantárgyakat listázni szükséges, majd az érintett tantárgy sorának végén a + jelre kattintva lehet kiválasztani a kérelmet. Különeljárási díj köteles kérelem, az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejúleg kell megfizetni. A kérelem a különeljárási díj megfizetésig nem kerülhet elbírálásra. A kérelem a félév 3. hetétől a 6. hét végéig nyújtható be, a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. október 13. éjfélig.

Késedelmes tantárgyleadás: a Neptunon a Tanulmányok - Mintatanterv menüpont felöl indítható a kérvény. A kérvény indításához a tantárgyakat listázni szükséges, majd az érintett tantárgyat a sor végén a + jelre kattintva lehet kiválasztani a kérelmet. Különeljárási díj köteles kérelem, az eljárási díjat a kérelem benyújtásával egyidejúleg kell megfizetni. A kérelem a különeljárási díj megfizetésig nem kerülhet elbírálásra. A kérelem a félév 3. hetétől a 6. hét végéig nyújtható be, a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. október 13. éjfélig.

Kedvezményes tanulmányi rend kérelem: a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont felöl indítható kérvény. A 2016. január 1-ét követően a SZIE-n hallgatói jogviszonyt létesített hallgatók esetében a kérelem csak akkor kerül elbírálásra, ha a kérelem benyújtásakor a Neptun rendszer által automatikusan kiírt különeljárási díjtétel befizetésre került. A benyújtás határideje a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. szeptember 13.

Kérelem mintatanterven kívül tantárgy felvételére: a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont felöl indítható kérvény. A kérelem a késedelemes tantárgyfelvételi időszak elindulása után csak akkor kerül elbírálásra, ha a kérelem benyújtásakor a Neptun rendszer által automatikusan kiírt különeljárási díjtétel befizetésre került. A benyújtás legvégső határideje a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. szeptember 13.

Tantárgybefogadási kérelem (az Egyetemen létező tárgy helyettesítésére) - Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar: a Neptunon a Tanulmányok - Mintatanterv menüpont felöl indítható a kérvény. A kérvény indításához a tantárgyakat listázni szükséges, majd az érintett tantárgyat a sor végén a + jelre kattintva lehet kiválasztani a kérelmet. A tantárgybefogadási kérelemmel érintett tantárgyat csak abban az esetben célszerű a Neptunon felvenni, amennyiben a hallgató a tantárgy felvételével és a többi tantárgya figyelembe vételével nem lépi túl a félévre a hallgató által felvehető kreditszámot. A tantárgybefogadási kérelemmel kapcsolatos díjfizetési kötelezettség a kérelem elbírálása során kerül megállapításra.

Tantárgybefogadási kérelem szabadon választható tárgyként (az Egyetemen nem létező tárgy helyettesítésére) - Élelmiszertudományi Kar, Kertészettudományi Kar: kizárólag a karon/intézményben nem létező tantárgy befogadása érdekében lehet benyújtani a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont felöl. A tantárgybefogadási kérelemmel kapcsolatos díjfizetési kötelezettség a kérelem elbírálása során kerül megállapításra.

Tantárgybefogadási kérelem - Tájépítészeti és Településtervezési Kar: a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont alatt elérhető kérelem. A tantárgybefogadási kérelemmel kapcsolatos díjfizetési kötelezettség a kérelem elbírálása során kerül megállapításra.

Specializációváltás/szakirányváltás/modulváltás/technológia váltás kérelem: a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont felöl elérhető kérelem. A kérelem csak akkor kerül elbírálásra, ha a kérelem benyújtásakor a Neptun rendszer által automatikusan kiírt különeljárási díjtétel befizetésre került. A kérelem benyújtási határideje a 2019/20. tanév őszi félévében: 2019. szeptember 15. éjfél.

Dékáni méltányossági kérelem: folyamatosan benyújtható a Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont alatt. A kérelem csak akkor kerül elbírálásra, ha a kérelem benyújtásakor a Neptun rendszer által automatikusan kiírt különeljárási díjtétel befizetésre került.

Általános tanulmányi kérelem: A kérvény csak azon ügyekben nyújtható be, melyekre nem létezik a Neptunon elektronikus vagy a campus honlapon papír alapú kérelem sablon. Kérelem sablonnal rendelkező és/vagy a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban időszakhoz kötött benyújtású kérelmek esetében a kérelem elutasításra kerül. A kérelem különeljárási díj köteles és csak akkor kerül elbírálásra, ha a kérelem benyújtásakor a Neptun rendszer által automatikusan kiírt különeljárási díjtétel befizetésre került. (Rendelkezés Szalai Ferenc osztályvezető által törölve: 2019. szeptember 25-én.) A kérelemhez kapcsolódó különeljárási díj a kérelem elbírálása során kerül megállapításra (Elrendelve Szalai Ferenc osztályvezető által 2019. szeptember 25-én). Időkorlát nélkül benyújtható kérelem.

Hallgatói jogviszony megszüntetése: A Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont alatt elérhető kérelem. A kérelmet a Neptunról kinyomtatva papír alapon és aláírva is be kell nyújtani a Budai Campus Tanulmányi Osztály részére. Időkorlát nélkül benyújtható.

Záróvizsga jelentkezés: A Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont alatt elérhető kérelem. A záróvizsga jelentkezés határidejét a tanév időbeosztása tartalmazza.

Szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadása: A Neptunon az Ügyintézés - Kérvények menüpont alatt elérhető kérelem. A szakdolgozat/diplomamunka leadás határidejét a tanév időbeosztása tartalmazza, a szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadására a határidőt követően 1 hétig van mód. A szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadásához minden esetben szükséges a konzulens vagy a konzulens tanszék vezetőjének támogató véleménye, melyet az ügymenet gyorsítása érdekében érdemes a kérelem benyújtása előtt beszerezni és a kérelemhez csatolni. A szakdolgozat/diplomamunka késedelmes leadásának díját a Budai Campus Tanulmányi Osztály a dolgozat benyújtását követően állapítja meg és szabja ki a Neptun rendszeren keresztül 8 napos fizetési határidővel.

Átdolgozás alatt álló a Budai Campus Tanulmányi Osztály által kezelt Neptunos kérelmek:

  • kurzuscsere kérelem
  • kifogásbejelentő kérelem

Az Oktatási Igazgatóság Neptun Osztálya által központilag kezelt szociális és pénzügyi kérelmek:

  • szociális helyzetfelmérő kérelem
  • rendszeres szociális ösztöndíj
  • alaptámogatás
  • kollégiumi jelentkezés
  • fizetési halasztás önköltségi díjra
  • részletfizetés önköltségi díjra
  • önköltségi díj mérséklése

Amennyiben a kérelem a Neptunon keresztül nyújtható be, de a kérelem sablon a Neptunon nem található meg, akkor lejárt a kérelem szabályzat szerinti benyújtási időszaka. Ilyen esetben a kérelem papír alapon sem nyújtható be!

Tanulmányi ügyekben papír alapú kérelem csak a Kérvénysablonok menüpontban felsorolt ügyekben nyújtható be. A papír alapú kérelmeket a Tanulmányi Osztály hallgatói félfogadási időben fogadja. Papír alapú kérelem postán is megküldhető a Tanulmányi Osztály címére (Szent István Egyetem Oktatási Igazgatóság Egyetemi Tanulmányi Hivatal Budai Campus Tanulmányi Osztály 1118 Budapest, Villányi út 29-43.)