Kérelmezés és kérvénykezelés rendje

A Budai Campuson a hallgatók által benyújtható kérelmek jelentős részének a kezelése a Neptun rendszeren keresztül történiik, tehát a hallgatók a kérelmüket a Neptun rendszeren keresztül adhatják be és a kérelemmel kapcsolatos döntésről is a Neptunon keresztül történik tájékoztatás. A beérkező kérelmeket – függetlenül a beérkezés módjától – főszabályként 8 napon belül kell elbírálni és a hallgatót tájékoztatni a döntésről. Az Egyetem adott kérelem elbírálását felfüggesztheti, amennyiben a kérelem típushoz különeljárási díj megfizetése kötelező és a hallgató nem fizette meg a különeljárási díjat.

A Neptunon keresztül benyújtható kérelmek:

 • késedelmes aktiválás
 • késedelmes passziválás
 • késedelmes tantárgyfelvétel
 • késedelmes tantárgyleadás
 • kedvezményes tanulmányi rend
 • záróvizsga jelentkezés
 • dékáni méltányossági kérelem
 • tantárgybefogadási kérelem
 • átsorolási kérelem
 • kérelem mintatanterven kívüli tantárgy felvételére
 • rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás
 • fizetési halasztás önköltségi díjra
 • részletfizetés önköltségi díjra
 • önköltségi díj mérséklése
 • kérelem órarendben ütköző tantárgyak felvételére

Amennyiben a kérelem a Neptunon keresztül nyújtható be, de a kérelem sablon a Neptunon nem található meg, akkor lejárt a kérelem szabályzat szerinti benyújtási időszaka. Ilyen esetben a kérelem papír alapon sem nyújtható be.

Amennyiben valamely kérelem típusból nem áll rendelkezésre a Neptunon keresztül benyújtható kérelem sablon, akkor a hallgató a kérelmét papír alapon terjesztheti elő. A papír alapú kérelmeket a Tanulmányi Osztály hallgatói félfogadási időben fogadja. Papír alapú kérelem postán is megküldhető a Tanulmányi Osztály címére (Szent István Egyetem Oktatási Igazgatóság Egyetemi Tanulmányi Hivatal Budai Campus Tanulmányi Osztály 1118 Budapest, Villányi út 29-43.)