Ösztöndíjak

Az államilag támogatott/állami ösztöndíjas nappali munkarendű képzésben részt vevő hallgatók és esetenként a költségtérítéses/önköltséges hallgatók is különböző pénzbeli támogatásokban részesülhetnek, melyeket az intézmény vagy különböző szervezetek nyújtanak.

A nyújtott támogatásokról - a tanulmányi ösztöndíj kivételével - pályázat vagy kérelem alapján dönt a kari Diákjóléti Bizottság (kari DJB). A nemzeti felsőoktatási ösztöndíj kivételével az egyetemen kívüli ösztöndíjak pályázatainak elbírálásában a kar nem vesz részt, viszont a pályázathoz szükséges iratokat (pl. hallgatói jogviszony igazolás) a Budai Campus Tanulmányi Osztály kiállítja. A nyújtható támogatások részletes szabályozását a Hallgatói Juttatási és Térítési Szabályzat, valamint az adott kar Hallgatói Térítési és Juttatási Ügyrendje tartalmazza.

Az Egyetem által nyújtott támogatások leggyakoribb formái:

Tanulmányi jellegű ösztöndíjak:

 • tanulmányi ösztöndíj
 • kiemelt kari tanulmányi ösztöndíj
 • szakmai tudományos aktivitási ösztöndíj
 • sport és kulturális ösztöndíj
 • közéleti és érdekképviseleti ösztöndíj
 • utazási hozzájárulás
 • terepgyakorlaton résztvevők támogatása.

Szociális jellegű ösztöndíjak:

 • rendszeres szociális ösztöndíj
 • alaptámogatás
 • szakmai gyakorlati ösztöndíj
 • rendkívüli szociális ösztöndíj.

Az ösztöndíjak megállapítását a kari Hallgatói Juttatási és Térítési Ügyrend alapján minden esetben a kari Diákjóléti Bizottság végzi. A rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályáztatása az Egyetemen központilag történik, de ezen ösztöndíjakról is a kari DJB dönt.

Az egyes ösztöndíjtípusok kari feltételiről bővebb információ a kari honlapokon található: