Tanév időbeosztása, órarendi információk

Minden tavasszal a következő tanévre vonatkozóan elkészítésre és közzétételre kerül a tanév időbeosztása, amely tartalmazza a bejelentkezési időszak (regisztrációs hét), a tantermi órák, a terepgyakorlatok, a vizsgaidőszak és a szünetek idejét. A záróvizsgára készülő hallgatók vonatkozásában a záróvizsgás félévben a vizsgaidőszak korábban kezdődik és fejeződik be, mint a többi hallgató vizsgaidőszaka, mivel a záróvizsgázó hallgatók részére a vizsgaidőszakot követően a záróvizsga időszakot is biztosítani szükséges. A záróvizsgázó hallgatók részére az időbeosztás tartalmazza a záróvizsga jelentkezés, valamint a szakdolgozat/diplomamunka leadás határidejét, továbbá tartalmazza a záróvizsgák konkrét időszakát is. A záróvizsga időszakon belül a hallgatók záróvizsgára beosztása a záróvizsga jelentkezések feldolgozását követően történik meg, az érintett hallgatók minden esetben tájékoztatást kapnak a záróvizsgájuk időpontjáról és helyszínéről.

A tanév időbeosztása a képzésért felelős kar honlapján érhető el az alábbi oldalakon:

Élelmiszertudományi Kar

Kertészettudományi Kar

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

A félév időbeosztása elérhető a Neptunon is a TanulmányokÓrarendek menüpont alatt. A félév időbeosztásának megtekintéséhez a megjelenítendő elemek közül a „Tanulmányi időszak”-ot, a nézetek közül pedig a „Féléves”-et kell kiválasztani.

Minden munkarendben (tagozaton) a tanév időbeosztása alapján készül el a félévi órarend és a terepgyakorlati beosztás. A nappali munkarendű képzések esetében az órarend készítése teljes körűen a Neptunon történik. A levelező munkarendű képzések esetében azok sajátos oktatási rendje miatt az órarend hagyományos úton (papír alapon) készül, eleve tartalmazza a terepgyakorlatok idejét és helyét is. A levelező munkarendű képzések órarendje a honlapon kerül közzétételre, valamint rögzítésre kerül a Neptunon is.

A Neptunon a hallgató felvett tantárgyai és kurzusai alapján összeállt órarend megtekinthető a TanulmányokÓrarend menüpont alatt. A felületen lehetőség van a heti, havi és a féléves órarend megtekintésére is. A hallgató más képzések és évfolyamok órarendjét is megtekintheti, ez az órarendi felületen az „Intézményi órarend” fülön tehető meg.

A hallgató köteles azon időpontokban megjelenni a tantermi gyakorlatokon, laboratóriumi foglalkozásokon, valamint terepgyakorlatokon, amely időpontra a vonatkozó kurzus felvette. A terepgyakorlati beosztások és a levelező munkarendű képzések órarendjei az illetékes kar honlapján érhetők el. A felvett terepgyakorlati kurzusokat a hallgató a saját órarendjében is láthatja.