Tanulmányok elektronikus nyilvántartása

A Neptun azon kívül, hogy a Naptól számítva a nyolcadik, legkülső bolygó a Naprendszerben, és a római mitológiában a vizek és tengerek istene is, egy információs rendszer, amelyen keresztül a számítógépről kaphat adatokat az egyetemi élettel, tantárgyakkal, követelményekkel, határidőkkel kapcsolatban. Ezen a rendszeren keresztül kell felvenni félév elején a tantárgyakat, és ezen kell a vizsgákra is jelentkezni.

Gyors és egyszerű, de készüljön fel rá, hogy amikor a legnagyobb szükség lenne rá (pl. tantárgyfelvételi időszak kezdetén), a rendszer úgysem engedi be, vagy ha igen, hát pillanatok alatt lefagy. Minden pénzügyet a Neptunon keresztül kell intézni (ismételt vizsga, azaz IV, kollégiumi térítési díj, stb.). Jó tanács: mindig legyen a virtuális zsebben kis pénz IV-re, mert utalástól számítva egy hét is eltelhet, mire a rendszerben megjelenik a befizetett összeg, viszont addigra lehet, hogy késő már vizsgára jelentkezni. Mert anélkül nem enged.

Kreditrendszer

Fontos és nagy változást jelent a középiskolai tanulmányi rendszerhez képest a kreditrendszer. Nagy szabadságot, és még nagyobb felelősséget jelent a hallgatók számára. A tárgyak kredit értékkel rendelkeznek attól függően, hogy hány órában kell hallgatni egy héten, kivéve a szigorlatokat és a vizsgakurzusokat. Minden képzési szint elvégzéséhez adott mennyiségű kredit teljesítése szükséges. A tárgyak egymásra épülnek, azaz egyes tárgyak teljesítése előtt más tárgyakat is el kell végezni.

A Neptun azonosító egy hatjegyű, betűkből és számokból álló egyedi azonosító, amely az ország minden Neptunt használó egyetemén azonos kóddal azonosít. Ennek oka, hogy a kód három személyes adat alapján generálódik egy meghatározott algoritmus alapján. Ezért csak abban az esetben változik, ha a meghatározott személyes adatok eltérnek egy korábbi kódhoz használttól.

Bejelentkezés

A Neptun webes felületére lépve (neptun.szie.hu) egy bejelentkező képernyő jelenik meg, melyen az egyetemtől kapott azonosító és a jelszó kiválasztásával tud belépni.

Amint a Bejelentkezés gombra kattint, a gomb inaktívvá válik, jelezve, hogy belépés már folyamatban van. Amennyiben a belépés sikertelen, a gomb újra aktívvá válik, így lehetséges az újbóli belépés indítása.

Saját adatok

Személyes adatok

A felületen láthatja alapvető személyes adatait (pld. lakcím, név, állampolgárság, adóazonosító szám stb.) és itt van lehetősége ezek módosítására is. FIGYELEM! Az itt megjelenő adatai alapvető fontosságúak többek között az ösztöndíj-kifizetésekhez, vagy a társadalombiztosítási ellátás igénybevételéhez szükséges adminisztrációhoz, ezért csak indokolt esetben változtasson ezeken!

Alapadatok módosítása

Itt adhatja meg megváltozott adatát vagy adatait. A „Módosítás elküldése” gombbal a kívánt módosítási kérelmet a rendszer rögzíti, erről visszajelzést ad.

Képzettség

Ezen a felületen láthatja a rendszerbe felvitt, korábban szerzett végzettségeit és nyelvvizsgáit. A korábbi képzettségeivel kapcsolatos adatokat csak megtekintheti, változtatásra itt nincs lehetősége. Ha valamelyik adata tévesen került rögzítésre vagy új végzettséget szerzett, akkor az ezt igazoló dokumentumokkal együtt személyesen kell ezt bejelentenie a Tanulmányi Osztályon.

Elérhetőségek

Ezen az oldalon adhatja meg és szerkesztheti elérhetőségi adatait. Ezeket az adatokat, személyes jellegük miatt Önön kívül csak a megfelelő jogosultsággal rendelkező egyetemi munkatársak láthatják a rendszerben. A felületen, a füleken lépkedve a már felvitt elérhetőségeit látja, itt módosíthatja és törölheti ezeket, illetve új adatokat vihet fel a rendszerbe.

FIGYELEM! Elérhetőségeinek megadása és naprakészen tartása nagyon fontos, mivel így tudja az Egyetem felvenni Önnel szükség esetén a kapcsolatot, másrészt a Neptunon belül Önnek küldött üzenetekről csak email címe megadása esetén tud e-mailben értesítést kapni. Állandó lakcímének a postai úton való kapcsolattartáson kívül fontos szerepe van többek között az intézményi adatszolgáltatásban és a befizetett önköltségről készített számlák helyes kiállításában is.

Beállítások

Jelszóváltoztatás

Ezen a fülön a Neptunba való belépéshez használt jelszavát változtathatja meg. Először adja meg régi jelszavát, majd kétszer az újat, és kattintson a „Jelszó változtatása” gombra. Az első bejelentkezés alkalmával MINDENKÉPPEN VÁLTOZTASSA MEG JELSZAVÁT, NE HASZÁLJA A SZÜLETÉSI DÁTUMÁT.

Tanulmányok

Képzés adatok

A menüpontra lépve láthatja a képzéséhez, szakjához, (szakjaihoz) és szakirányához, szakirányaihoz tartozó adatokat. Amennyiben adataiban változás következett be, vagy úgy véli, hogy téves adatok jelennek meg a felületen, akkor kérjük, vegye fel a kapcsolatot tanulmányi előadójával.

Amennyiben több képzése is van/volt az Egyetemen, akkor a megfelelő képzés adatainak megtekintéséhez és minden további elvégzendő tevékenységhez a bal felső sarokban a legördülő menüből a megfelelő képzést szíveskedjen kiválasztani.

Féléves adatok

Ezen a felületen lehetősége van féléves bontásban megjeleníteni egy-egy féléve alapvető adatait, az ebben a félévben felvett tárgyait, valamint itt is lehetősége van megtekinteni az egyes tárgyak részletes adatait, és a tárgyból szerzett eredményeket.

A felületre lépéskor automatikusan az aktuális félév tárgyai jelennek meg.

Órarend

Az Órarend felületen lehetősége van megtekinteni összeállított órarendjét. Többféle beállítás alapján megtekintheti óráinak, vizsgáinak időbeosztását vagy a kiválasztott megjelenítési beállításainak megfelelően kinyomtathatja órarendjét.

Az órarend kinyomtatására az órarend fejlécében látható „Nyomtatás” linkkel nyílik lehetősége. A „Listás nyomtatás” link segítségével órarendjét nem táblázatosan, hanem lista szerűen tudja nyomtatni.

Tárgyak

Tárgyfelvétel

FIGYELEM! Az aktuális félév megléte nélkülözhetetlen tárgyfelvételkor. Amennyiben nincs meghatározva aktuális féléve, akkor erről a felületre lépéskor tájékoztató üzenet jelenik meg. „A kiválasztott képzésen nincs aktuális féléve. Kérem forduljon a Tanulmányi Osztályhoz!”

Tárgylista megjelenítése

A szűrések alatt határozhatjuk meg, hogy milyen tárgyakat szeretnénk listázni.

A megfelelő félév és a mintatanterv kiválasztása után a „Tárgytípus”-nál a „Mintatanterv tárgyai” opció választása esetén jelennek meg többek között a kötelező és a kötelezően választható tárgyai. A „Minden intézményi tárgy” felületen az összes intézményi tárgyból válogathat.

A „Csak a meghirdetett tárgyak” négyzet kipipálásával biztosíthatja azt, hogy a megjelenő tárgylistában csak azok jelenjenek meg, amelyek a kiválasztott félévben meghirdetésre kerülnek. A „Tárgyak listázása” gombra kattintva megjelenik a feltételeknek megfelelően szűrt tárgylista. Ha megtalálta a keresett tárgyat, akkor kattintson a nevére, vagy a sor végén látható „Felvesz” linkre és ekkor egy felugró ablakban megjelennek a kiválasztott tárgy adatai. Kereséskor a tárgy nevén, kódján kívül lehetősége van többek között tárgycsoporta (tárgycsoport kódja, tárgycsoport neve) is keresni.

Tárgy adatok - Felvehető kurzusok fül

Itt láthatja a kiválasztott tárgyhoz az adott félévben meghirdetésre került kurzusokat, és itt veheti fel a tárgyat és annak kurzusát vagy kurzusait. A kurzuslista jobb oldalán található jelölőnégyzet segítségével tudja kiválasztani, hogy mely kurzusokat szeretné felenni, majd alul a „Mentés” gombra kattintva tudja felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t. A Fő/Limit oszlopban láthatja, hogy hányan jelentkeztek eddig az adott kurzusra és hány ember jelentkezhet összesen.

Az „Órarend inf” oszlop jelzi, hogy az adott kurzus mikor és hol lesz, a hét napjait a kezdőbetűjük jelöli.

Ha kijelölte a felvenni kívánt kurzus(oka)t, akkor kattintson az ablak alján található „Mentés” gombra. Ezután minden esetben visszajelzést kap arról, hogy sikerült-e felvenni a tárgyat és a kurzus(oka)t, illetve ha hiba történt, akkor a rendszer jelzi, hogy mi a hiba oka.

A kurzusjelentkezése csak akkor lesz sikeres, ha telesítette a tárgy és kurzus felvételéhez szükséges követelményeket:

  • van még szabad hely az összes kiválasztott kurzusra (a fő / limit oszlopban a fő kisebb, mint a limit);
  • az összes típusú kurzusból (pld. elmélet, gyakorlat) kijelölt egyet-egyet;
  • kurzusjelentkezési időszak van;
  • még nem teljesítette a tárgyat korábban;
  • teljesítette a tantárgy előfeltételét/előfeltételeit.

Ha az egyes kurzusokról szeretne további információhoz jutni, akkor a listában kattintson az adott kurzusra, és ekkor egy újabb felugró ablakban megjelennek a kurzus adatai. FIGYELEM! Ha felvett egy tárgyat, de valamilye oknál foga le szeretné adni, akkor azt a „Felvehető kurzusok” fülön megjelenő „Tárgy leadása” gomb segítségével teheti meg.

Lehetősége van az intézmény tárgyak listájában tárgynévre vagy kódra, kreditértékre keresni, akár szövegrész beírásával is.

Pénzügyek

A pénzügyek menüpontban tudja nyomon követni a gyűjtőszámla-egyenlegét.

Befizetés

Itt tekintheti meg a már teljesített és a befizetendő (vagyis aktív) fizetési kötelezettségeinek listáját. Itt lehetősége van a Neptunban az Ön számára rendelkezésre álló fizetési módok segítségével ezen kötelezettségeinek teljesítésére is.

Ezen felületen listázhatja fizetési kötelezettségeit (Befizetés fül). A szűrések részen kiválaszthatja, hogy a kiírt tételek közül melyek jelenjenek meg. A listában megjelenő tételek tartalmazzák a kiírt tétel nevét, típusát, mely információk segítenek visszamenőlegesen is beazonosítani a kiírt tételeket.

A kiírt tétel bővebb adatai között a „Diákhitel státusz” mezőben látható, hogy történt-e diákhitel engedményezés a kiírásra. Az engedményezés státusza lehet: Leadva, Diákhitelnek feladva, Elfogadva, Visszautasítva.

Tétel befizetése

A befizetetlen (vagyis aktív) kiírt tételeinek befizetéséhez pipálja be a teljesítendő tétel(ek) mellett található „Befizet” jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Aktív tételeket csak a gyűjtőszámlája egyenlegéig tud teljesíteni.

Amennyiben szeretné feltölteni gyűjtőszámla egyenlegét, akkor a pénzt a Szent István Egyetem gyűjtőszámlaszámára kell átutalnia. A banki átutaláskor a közlemény rovatban a Neptun kódját kell feltüntetnie NK-Neptun-kód formátumban, valamint a nevét! (Példa: NK-AB1234 Fiktív Félix)

A gyűjtőszámlára utalt összegek a banki átutaláskor megszokott 2-3 munkanap alatt érkeznek meg, ezért javasoljuk, hogy mindig tartson annyi pénzt a gyűjtőszámláján, amennyi kisebb tételek (pl. UV díj) befizetéséhez szükséges. A rendszer csak a banki átutalással teljesített befizetéseket tudja fogadni!