Teendők a vizsgaidőszak lezárását követően

Legkésőbb a vizsgaidőszak lezárulta után 14 napon belül a hallgató Neptunon benyújtható kérelem útján kifogással élhet a nyilvántartásban szereplő, értékelésre vonatkozó adattal szemben a tanszékvezetőnél, melyet a tanszékvezető 8 munkanapon belül bírál el. A „kifogás bejelentő lap” a Neptunon keresztül nyújtható be. A leírt határidőn túl nem élhet ezzel a lehetőséggel. Ha a tanszékvezető a kifogást megalapozottnak tartja, saját hatáskörben a hiba kijavítását elvégzi, és erről a Neptunon keresztül értesítést küld. Ha a kifogást nem tartja megalapozottnak, erről is köteles a Neptunon keresztül értesíteni. Amennyiben a hallgató a döntéssel nem ért egyet, a kari Tanulmányi Bizottság eljárását kezdeményezheti.

A vizsgaidőszakot követően a hallgató a Neptunból a féléves eredményeiről kurzusteljesítési lapot nyomtathat.