Tanulmányi Osztály

A hallgatók tanulmányaival kapcsolatos ügyekkel a Budai Campus Tanulmányi Osztály (BCTO) foglalkozik. A különböző információk és intézkedések a kari honlapokon, a NEPTUN hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül, valamint személyes megbeszélés útján jutnak a hallgatók tudomására. A hallgatói csoportok és évfolyamok tájékoztatása elektronikusan, a NEPTUN rendszeren kívül e-mail üzenet formájában is történhet. Kérjük a hallgatókat, hogy a beiratkozás, illetve bejelentkezés során hiteles és használt e-mail címet adjanak meg.
A hallgatók a tanulmányi munkával kapcsolatos ügyeiket az évfolyamok tanulmányi ügyintézőinél a fogadóórák alatt intézhetik.

A Budai Campus Tanulmányi Osztály a „K” épület tantermi szárnyában működik.

 

Hallgatói félfogadás

Személyes hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon:

  • hétfő: 9.00-tól 12.00-ig;
  • kedd: 13.00-tól 15.00-ig;
  • szerda: a hallgatói félfogadás szünetel;
  • csütörtök: 9.00-tól 12.00-ig;
  • péntek: 8.00-tól 11.00-ig.

Telefonos hallgatói félfogadási időszakok a Budai Campus Tanulmányi Osztályon:

  • hétfő: 13.00-tól 14.00-ig;
  • kedd: 11.00-tól 12.00-ig;
  • szerda: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel;
  • csütörtök: 13.00-tól 14.00-ig;
  • péntek: a telefonos hallgatói félfogadás szünetel.

Az egyetem rektorához vagy a képzés szerint illetékes kar dékánjához, illetve a dékánhelyettesekhez intézett írásos kérelmeket a Budai Campus Tanulmányi Osztályon az illetékes tanulmányi ügyintézőnek a fogadóórák alatt lehet benyújtani. Papír alapú kérelmet csak abban az esetben fogadhat be a Tanulmányi Osztály, amennyiben az adott kérelem típusra nem létezik elektronikus, a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszeren keresztül benyújtható kérelem sablon. A vonatkozó döntéseket a Budai Campus Tanulmányi Osztály a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat előírásai szerint közli a hallgatóval.

 

A Budai Campus Tanulmányi Osztályának munkatársai

Szalai Ferenc
ügyvivő szakértő, osztályvezető
„K” épület, 1. em. 218. szoba
E-mail: Szalai.Ferenc@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7239

Merkl Máté Róbert
igazgatási ügyintéző, Neptun-campusrendszergazda, FIR ügyintéző
„K” épület, 1. em. 223. szoba
E-mail: Merkl.Mate.Robert@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7568

Szerdahelyiné Strausz Henriette
igazgatási ügyintéző, vezetőasszisztens, órarendszerkesztő
„K” épület, 1. em. 223. szoba
E-mail: Strausz.Henriette@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7296

Élelmiszertudományi Kar

Aradi Judit
igazgatási ügyintéző, tanulmányi koordinátor
"K" épület, 1. em. 209. szoba
E-mail: 
Aradi.Judit@fh.szie.hu         
Tel.: 36 (1) 305-7517, 36 (1) 305-6294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Schümeky Péterné
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
"K" épület, 1. em. 207. szoba
E-mail: 
Schumeky.Peterne@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Sonnevendné Járási Mária
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
"K" épület, 1. em. 207. szoba
E-mail: 
sonnevendne.jarasi.maria@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7294
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Kertészettudományi Kar 

Basic Palkovic Andrea
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
E-mail: 
Basic.Palkovic.Andrea@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7593
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Molnár Luca
igazgatási ügyintéző, tanulmányi koordinátor  
„K” épület, 1. em. 210. szoba
E-mail: 
Molnar.Luca@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7588
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Radó-Takács Anna Veronika
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
E-mail: Rado-Takacs.Anna
@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7593
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Rácz Petra
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
„K” épület, 1. em. 205-206. szoba
E-mail: 
Racz.Petra@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7591
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Fancsali Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
"K" épület, 1. em. 204. szoba
E-mail: 
Fancsali.Zsuzsanna@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7595
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Molnár Luca
igazgatási ügyintéző, tanulmányi koordinátor    
„K” épület, 1. em. 210. szoba
E-mail: 
Molnar.Luca@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7588
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.

Szilágyi Diána
igazgatási ügyintéző, tanulmányi ügyintéző
"K" épület, 1. em. 204. szoba
E-mail: Szilagyi.Diana
@fh.szie.hu
Tel.: 36 (1) 305-7595
Ügyintézett hallgatók: a Neptun hallgatói nyilvántartási rendszerben beállítottak szerint.